Inom det naturvetenskapliga området

Vicerektor och dekan: professor Henrik Cederquist, Fysikum.

Läs mer på Medarbetarwebben: