Läs artikeln i Skola och samhälle som är skriven av

  • Per-Olof Wickman, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik och föreståndare för Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola för lärare (ÄdFo) 
  • Björn Kindenberg licentiand i språkdidaktik med inriktning mot historieämnets texter