Lärarnas Tidning har intervjuat Emma Henriksson, biolog och tidigare miljöchef som sadlat om och utbildar sig till ämneslärare. Hon skriver nu sitt självständiga arbete och stöttades av forskare vid MND att skriva sin uppsats i ett ämne som kan knytas till institutionens forskning

Veronica Flodin, som är ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid MND, driver ett pilotprojekt där man koppla ihop studenternas självständiga arbeten med forskning som sker på skolor. Förhoppningsvis kommer fler att följa Emmas exempel.