Anna Pansell

Anna har nominerats av Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, inom ramen för avhandlingar avlagda under 2018.

Prissumman är 25 000 kronor och kommer att delas ut vid Högskoleföreningens årsmöte den 25 april 2019.

Stort grattis Anna!

Läs om: