LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning och ett tillfälle att diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt för lärare och forskare.

Konferensen arrangerades av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning - för, med och av lärare.

Keynote-talare

Förmiddagens keynote-talare var Kristina Danielsson, professor vid Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet samt Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Hon talade om ”Olika ämnen - olika språkliga världar. Möjligheter och utmaningar för elever och lärare".

Keynote-talare Kristina Danielsson och konferencier Ann-Sofie Jägerskog


Eftermiddagens keynote-talare var Tuula Maunula, fil.dr. i pedagogiskt arbete samt lektor i Rinkebyskolan, Stockholms stad. ”Matematik - ett innehållsligt kommunikations- och resonemangsämne. Matematiklärarens, lektorns och undervisningsforskarens perspektiv på matematikundervisning” var rubriken för hennes keynote-tal.
 

Konferencier Ann-Sofie Jägerskog tillsammans med Keynote-talare Tuula Maunula


Dagen erbjöd sedan sammanlagt 6 pass med ett mycket stort antal parallella seminarier att välja mellan. Mer information om konferensen hittar du i:

Forskningsmedel från Skolforskningsinstitutet

Under konferensen tillkännagav också Skolforskningsinstitutets generaldirektör
 årets mottagare av institutets forskningsmedel:

Kommentar och sammanfattning

Maria Andrée, vetenskaplig ledare vid STLS

- Det digitala formatet som vi var tvugna till i år  gjorde att rekordmånga hade möjlighet att vara med, vi hade till exempel en deltagare från Österbotten i Finland, berättar Maria Andrée som är vetenskaplig ledare vid STLS och docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskaps ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

- Vi hade en stor bredd av presentationer, både av forskare som finns på lärosäten och lärare som bedriver forskning i skolan. Presentationerna spände över alla ämnesområden från grundskola till vuxenutbildning och folkhögskola, säger Maria.

- Speciellt för i år var att vi för första gången hade en keynote-talare som är verksam som  både lärare i skolan och forskare. Tuula Maunula talade utifrån sin egen och andras forskning samtidigt som hon tog avstamp i dagsfärska exempel på utmaningar i sin egen matematikundervisning– det var häftigt, avslutar Maria.