Stipendium om 10 000 kr kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Läs mer om stipendiet och hur du söker på:
 www.su.se/stipendier och www.hvitfeldtskastiftelsen.se