Vid senaste besöket gav Audrey Cooke seminariet:

"How we're using videos to enable student to engage with the early learning environment and to identify mathematics".

Seminariet handlade om  hur man kan använda vide i matematiklärarutbildningen för att studenter ska kunna upptäcka hur informell matematik framträder i förskolans vardagliga aktiviteter. Hon visade några exempel när de använt en 360 graderskamera.

Audrey Cooke. Foto: Eva Norén