Institutionen för pedagogik och didaktik kommer att ge en sommarkurs; "Akademiskt läsande och skrivande (PEG102), 7.5 hp".