Bengt-Olov Molander

Han lyfter också fram behoven av mer forskningsanslag för att lärosäten ska kunna erbjuda forskning i tjänsten och vara attraktiva som arbetsgivare.

Inslaget  är de sista 10 minuterna av programmet.