Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

Läs hela pressmeddelandet från regeringskansliet:

Läs även artikel i

Samt artikel i Lärarnas Tidning