Undervisning i kursen Selected Topics in STEAM Education and Research.
Undervisning i kursen Selected Topics in STEAM Education and Research

-Den 22 december 2017 damp det ned ett av de mer spännande e-mail jag fått på senare år, berättar Jesús. Jag hade erbjudits ett stipendium inom ramens för STINT:s Teaching Sabbatical program. Till hösten 2018 erbjöds jag en plats vid The Chinese University of Hong Kong vid Department of Curriculum and Instruction.

Jesús tackade omgående ja till den fantastiska erfarenheten som det kom att innebära att undervisa vid ett av de mest prestigefulla universiteten i Asien, i den spektakulära storstaden Hong Kong.

Planeringen

Dundas street i Mong Kok, Hong Kong.
Dundas street i Mong Kok, Hong Kong.

Att ge sig iväg till andra sidan jordklotet krävde en hel del planering, så i mars 2018 reste Jesús till Hong Kong på planeringsresa för att träffa sina nya kollegor och ordna bostad.

-  Under min planeringsvecka blev jag inbjuden att hålla ett seminarium på institutionen. Det visade sig att det mötet hade stor betydelse för hur min vistelse sedan blev. Vi fick tillfälle att diskutera i detalj hur jag skulle kunna bidra i några av höstens kurser.

Bostadsfrågan behövde också lösas under planeringsresan. Det är inte helt lätt att hitta någonstans att bo i Hong Kong och till att börja med gick det trögt.

- Som tur var så hade jag under ett STINT-seminarium pratat med tidigare stipendiater som tillbringat förra hösten i Hong Kong, säger Jesús.

De tipsade honom om ett 35 våningar högt lägenhetshotell i Mongkok, en livlig och pulserande stadsdel på halvön Kowloon. Det visade sig finnas lediga lägenheter där, som det dessutom gick att teckna sig för ett halvår innan tillträdet vilket inte är det vanliga i Hong Kong.

Sabbatsterminen hösten 2018

The Chinese University of Hong Kong campus.
The Chinese University of Hong Kong campus.

Vid Department of Curriculum and Instruction utbildas grundlärare och gymnasielärare samt bedrivs forskning inom det didaktiska fältet. Under terminen i Hong Kong undervisade Jesús i kursen ”Subject Curriculum and Teaching, Biology”. Studenterna på kursen hade en examen i biologi och läste nu under ett år på heltid, alternativt två år på deltid in en lärarbehörighet, ungefär som vårt KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning). Jesús undervisade tillsammans med Professor Victor Lau på de flesta lektioner, viket gav honom en unik inblick om olika traditioner av universitetsundervisning i Hong Kong.

- Det var en liten grupp studenter vilket gjorde att det blev en avspänd atmosfär i klassrummet och som gav utrymme för studentmedverkan i form av diskussioner. Under lektionerna så växlade vi om mellan föreläsningar och praktiska aktiviteter, säger Jesús.

Den andra kursen som Jesús undervisade i var ”Selected Topics in STEAM Education and Research” som ingick i mastersprogrammet. Kursen behandlade både teoretiska och praktiska aspekter av undervisning i STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

- Undervisningsspråket var kantonesiska, med undantag då för mina lektioner på engelska, berättar Jesús.

Till skillnad från den första kursen så var detta en stor grupp och studenterna hade mycket varierad bakgrund. Många av studenterna var yrkesverksamma lärare i grundskolan i Hong Kong eller på kinesiska fastlandet, med liten erfarenhet av undervisning i naturvetenskap. Klassrummen var mycket högteknologiskt utrustade så det fanns goda möjligheter till olika arbetssätt, framför allt när studenterna arbetade i grupp.

- Jag hade väntat mig att studenterna skulle vara lite blyga och svårare att få att prata på lektionerna än vad svenska studenter är och delvis stämde det, säger Jesús.

Generellt fick han intrycket att studenter i Hong Kong inte känner sig riktigt bekväma med att svara på spontana frågor från läraren. Det fungerade bättre om de fick förbereda frågor i grupp en stund och sedan presentera sina tankar och synpunkter. Däremot var studenterna mycket duktiga på att jobba i grupp och samarbeta kring uppgifter under såväl lektionerna som med hemuppgifter.

Skolpraktik - ”VFU”

Jesús fick också möjlighet att göra skolbesök och prata med lärarstudenter och elever i gymnasieskolor och även delta i diskussioner mellan student och handledare.

-På vissa sätt påminner CUHK:s skolpraktik om Stockholms universitets VFU, men i Hong Kong är praktiken inte en egen kurs ut organiseras på ett mer informellt sett inom institutionen. Handledarens roll är heller inte så tydligt definierad som hos oss där handledarna utbildas via särskilda kurser, berättar Jesús.

Jesús Piqueras tackas av under kursens sista dag.
Jesús Piqueras tackas av under kursens sista dag.

Andra aktiviteter

Under de senaste åren har Jesús haft kontakt med Professor Kennedy Chan vid University of Hong Kong, eftersom båda två intresserar sig för lärares professionsutveckling. Detta ledde fram till att Jesús inbjöds att hålla ett forskningsseminarium vid  CUHK och delta i Professor Chans undervisning för lärarstudenter.

Internationaliseringsarbete

-Jag har arbetet med internationell mobilitet under många år vid Stockholms universitet, och efter den här erfarenheten är jag än mer övertygad om vikten av internationella erfarenheter för både studenter och undervisande lärare. Jag är säker på att mina erfarenheter vid The Chinese University of Hong Kong kommer att vara ett viktigt bidrag till internationaliseringsarbetet vid min institution MND, avlutar Jesús.