Stipendiet kan sökas både av enskilda studenter på lärarutbildningen och av studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.

Läs mer om stipendiet och hur du söker Folkskoleseminariets minnesfond