Ändamålet med stipendiet

”Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit. Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott. Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål. Förvärv av material eller andra saker.”

Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid Stockholms universitet.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker på:

Folkskoleseminariets minnesfond