Målet med The Conversation är att ge forskningsperspektiv på aktuella ämnen och därmed bidra till en fördjupad diskussion om komplexa frågor i samhället. Stockholms universitet är medlemmar i stiftelsen bakom det digitala magasinet The Conversation sedan oktober 2019 vilket innebär att forskare vid universitetet kan få stöd av kunniga redaktörer från idéstadiet till att artikeln publiceras.

Läs mer om The Conversation, informationsmöte och kommentarer från forskare på Stockholms universitet som publicerat i The Conversation: