En ny statistisk analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att av de studenter på ämneslärarutbildningen som kommit in på högst gymnasiebetyg väljer 85 procent att fortsätta efter första året.

Läs pressmeddelandet från UKÄ