Samuel Sollerman

När Samuel Sollerman i sin avhandling fördjupade sig i Pisas matematikdel, såg han ett par saker som pekar på att svenska elever kan vara bättre på matte än vad Pisa visar.

Läs artiklarna:

För mer information se också: