Lärare i arbete
Nio av tio som tar examen efter ULV-projektet (utländska lärares vidareutbildning) har arbete som lärare något år efter utbildningen. Foto: Eva Dalin.
 

Åsa Cornelius har tillsammans med Gunlög Bredänge utvärderat utfallet av ULV-projektet för åren 2007–2010. Utvärderingen har bestått av två delar. Den första delen utgörs av en skriftlig enkät till alla som lämnat utbildningen med examen eller behörighetsbevis från något av de sex medverkande lärosätena. Den andra delen är en intervjuundersökning med drygt hälften av dem som fått förskollärarexamen eller behörighetsbevis som förskollärare från Stockholms universitet.
– Vi såg att de som gått ULV-projektet har ganska lätt att bli anställda som lärare. För förskollärarna är det till och med mycket lätt. Alla som tog en förskollärarexamen är nu anställda i skola eller förskola. De arbetar också i alla slags skolor, såväl i mångkulturella som etniskt svenska skolor och de allra flesta är mycket nöjda med sitt yrkesliv, berättar Åsa Cornelius.
Det svenska språket är inte något större problem, men utvärderingen uppmärksammar att det krävs en annan typ av språkkunskaper för att kommunicera med små barn än för akademiska studier. I arbetet med de yngre barnen tillkommer också uppgiften att stödja dem i språkutvecklingen i svenska, först muntligt och så småningom i den första läs- och skrivinlärningen. Det är alltså inte ”enklare” språkmässigt att arbeta som förskollärare än i gymnasiet, snarare tvärtom.
– Många av dem vi intervjuade var så tacksamma för projektet. De berättade om hur deras självförtroende ökat och hur de fått nya verktyg som förenklar arbetet med barnen och samarbetet med kolleger, säger Åsa Cornelius.

ULV i siffror:

Projektet ULV (Utländska lärares vidareutbildning) är ett regeringsuppdrag och har pågått sedan 2007. Stockholms universitet är nationell samordnare för projektet som finns på sex lärosäten runt om i Sverige. Mer än hälften av ULV-deltagarna läser, eller har läst, vid Stockholms universitet.
I ULV-projektet finns lärare med examen från 90 länder. Deltagarna talar mer än 40 språk och kommer från alla världsdelar. De största grupperna består av personer med lärarexamen från Irak, Ryssland och Polen.

Läs hela utvärderingen: ULV 2007-2010 (273 Kb)