Den 11 december gav forskarna  en fördjupad bild av undersökningen.

 

 

Resultaten från PISA visar att svenska elever har haft den sämsta utvecklingen bland alla OECD länder. Anna Ekström inleder med att tala om de slutsatser som skolverket dragit från PISA-resultaten. Bland annat trycker Anna på en stökig skolmiljö och hög mellanskolsvariation försämrat resultaten.

Samuel Sollerman
Astrid Pettersson. Foto: Tomas Persson

Samuel Sollerman visar på en generell prestationsförsämring i matematik hos alla grupper relativt OECD-snittet. Astrid Pettersson argumenterar att bästa motmedlet relativt dåliga resulat i matematikundervisningen bland annat är förbättrad motivation, självvärdering och uthållighet.

Ulf Fredriksson sammanfattar läsförståelsedelen av PISA med att svenska elevers genomsnittliga resultat försämrats och att lågpresterande elever tappat mest. Vidare har skillnaden mellan pojkar och flickor ökat till flickornas fördel. Dessutom har mellanskolsvariansen ökat än mer, vilket varit en trend sedan PISA-undersökningarna inleddes.

Magnus Oscarsson Foto: Tomas Persson
Magnus Oscarsson. Foto: Tomas Persson

I naturvetenskap kan vi se att det är en ökning av antalet elever som inte skulle klara godkänt i naturvetenskapsämnena. Magnus Oscarsson visar att sedan år 2006 och 2012 har antalet studenter som inte når nivå 2 (vilket ungefär motsvarar godkänt i svensk skola) ökat med 6 %.

Diskussionen sammanfattas med att detta torde vara ett systemproblem. I skolspecifika ämnen tappar svenska elever mest, i ämnen där samhället kan vara ett stöd tappar eleverna mindre. Dessutom diskuterades huruvida elevers ansvar för sin egen undervisning relativt vad lärare ansvarar för idag är problematiskt.

Text: Tomas Persson

  • Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör
  • Astrid Pettersson och Samuel Sollerman - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
  • Ulf Fredriksson - Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet
  • Magnus Oscarsson Nationell projektledare PISA. Mittuniversitetet.