Läs mer om  valprocessen samt valberedningens förslag på: