Zeynep Ünsal

De tre artiklarna som vinner anses särskilt användbara för nv-lärare:

These articles are part of the National Science Teachers Association’s (NSTA) initiative to identify "Research Worth Reading" for its teacher audience and have been selected because of their potential to inform science teaching.

Valet görs genom att priskommittén går igenom alla artiklar som publicerats under ett år i amerikanska vetenskapliga tidskrifter: Science Educator, Journal of Research in Science Teaching och Journal of Science Teacher Education.

Artikeln som har vunnit:

Gesticulating science: Emergent bilingual students’ use of gestures, utgiven i Journal of Research in Science Teaching. Journal of Research in Science Teaching, 55(1), 121-144. Ünsal, Z, Jakobson, B. Wickman, P-O & Molander, B-O. (2018).


Zeynep är inbjuden till NARST årliga konferens 31/3 - 3/4 2019, för att vid ett sponsrat symposium presentera artikeln tillsammans med de andra forskarna som tar emot priset.