vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
 

Beslut om inrättande av och uppdrag för nedanstående beredningar/organ har fattats av MND:s institutionsstyrelse 180124.