Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är högsta beslutande organ vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Ordinarie ledamöter

Tony Hansson, prefekt, ordförande
Eva Norén, ställföreträdande prefekt
Veronica Jatko Kraft, lärare/forskare
Kerstin Larsson, lärare/forskare
Iann Lundegård, lärare/forskare
Paola Valero, lärare/forskare
Karim Hamza lärare/forskare
Ann Fridell, T/A
Matti Karlström, doktorand
Niclas Jonsberg, studentrepresentant

Suppleanter

Lotta Billing, lärare/forskare
Iben Christiansen, lärare/forskare
Elisabeth Rystedt, lärare/forskare
Zeynep Unsal, lärare/forskare
Mattias Winnberg, T/A
Karin Kihlblom Landtblom, doktorand
Louise Gunninger, studentrepresentant

 

Ärenden till institutionsstyrelsen ska skickas till
prefekt@mnd.su.se

 

Datum för IS-sammanträden HT 2020

22/9, kl. 10-12
27/10, kl. 10-12
8/12, kl. 10-12


Dagordning och protokoll

Dagordning och protokoll finns från och med 2019 på den gemensamma lagringsytan "M". Dagordningen läggs där en vecka innan nästa IS-möte.


Beredningar

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt
Tony Hansson
08-1207 6509
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Eva Norén
08-120 766 29
eva.noren@mnd.su.se

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati), hitta till oss

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Personal på MND