Prefekt
Bengt-Olov Molander
08-1207 6622
bengt-olov.molander@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Karim Hamza
08-1207 6606
karim.hamza@mnd.su.se

 
 

Administrativ chef (tjänstledig)
Linda Hedström
08-1207 6577
linda.hedstrom@mnd.su.se

Vikarierande administrativ chef
Sara Engström
08-1207 6638
sara.engstrom@mnd.su.se

Föreståndare PRIM

Samuel Sollerman
08-120 766 33
samuel.sollerman@mnd.su.se

Föreståndare KRC
Jenny Olander
08-1207 6549
jenny.olander@krc.su.se

Studierektor forskarutbildning
Eva Norén
08-1207 6629
eva.noren@mnd.su.se

Studierektor matematikämnets didaktik
Susanne Ekström
08-1207 6599
susanne.ekstrom@mnd.su.se

Ämnesansvarig matematikämnets didaktik
Paola Valero
08-1207 6821
paola.valero@mnd.su.se

 

Studierektor naturvetenskapsämnenas didaktik
Auli Arvola Orlander
08-1207 6596
auli.arvola.orlander@mnd.su.se

Ämnesansvarig naturvetenskapsämnenas didaktik
Per-Olof Wickman
08-1207 6591
per-olof.wickman@mnd.su.se