Videoarkiv

Nathalie Sinclair

Moving mathematics: Gesturo-haptic encounters with multiplication

Professor Nathalie Sinclair, Faculty of Education, Simon Fraser University tilldelades Svend Pedersen Lecture Award 2019, se hennes prisföreläsning.

Paola Valero

Cultural politics of mathematics education

Paola Valero at the Department of Mathematics and Science Education researches how math in the curriculum is an important site of subjectification in contemporary societies. She lectures and supervises our mathematics teacher education students.

Eva Norén

Forskare, förskolan och skolan

Eva Norén är forskare vid MND. Hon intresserar sig i huvudsak för två områden. Det ena handlar om hur man kan dra nytta av flerspråkighet i matematikundervisningen för elevers fortsatta lärande. Det andra handlar om programmering för elever i årskurs F-3.

Carl-Johan Rundgren

Engagerad i medborgarbildning, naturvetenskap och media

Carl-Johan Rundgren, docent vid MND, är intresserad av hur naturvetenskap i media kan användas som ett verktyg i klassrummet och användning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (socio-scientific issues) i undervisningen.

Lieven

Att utveckla uppgifts- och individanpassade strategier för beräkningar

Professor Lieven Verschaffe diskuterar utmaningar för att stödja elever i sin utveckling av att utföra beräkningar med förståelse och flyt genom att kontrastera "adaptive expertise" mot rutinmetoder

Sybilla Beckmann

Resonemang om proportionella samband genom "växande delar"

I professor Sybilla Beckmanns inspelade föreläsning diskuteras ett kompletterande synsätt för att resonera om proportionalitet genom att låta antalet delar vara konstant med varierande innehåll.

Joanne Mulligan

Nya insikter i barns lärande av tal och aritmetik

I den här filmen ges en översikt av aktuella forskningsresultat om barns tidiga utveckling av taluppfattning.

Cecilia Caiman

Forskare och förskolan - Cecilia Caiman

Cecilia Caiman är lärarutbildare och forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Björklund Boistrup, Lisa

Film och presentation från Lisa Björklund Boistrups öppna föreläsning

Den 21 april höll Lisa Björklund Boistrup en öppen föreläsning med titeln: Kompetensutveckling, forskning eller båda på en gång? Utforskande av bedömningspraktiker i matematik genom aktionsforskning

Iben Christiansen

Forskare och skolan - Iben Christiansen

Iben Christiansen, docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet med ett särskilt intresse för matematiklärarutbildning och hur teori och praktik hör ihop.

Karim Hamza

Forskare och skolan - Karim Hamza

Karim Hamza är forskare på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Han utvecklar empiriskt grundade didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i sin dagliga verksamhet

Maria Andrée

Forskare och skolan - Hur får man eleverna mer delaktiga?

Hur upplever elever meningsfullhet och delaktighet? Maria Andrée, docent på Institutionen för matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, berättar i webbfilmen om sin forskning som fokuserar på elevernas lärande i de naturvetenskapliga ämnena.

Kicki Skog

Forskare och skolan

Kicki Skog är intresserad av frågor som berör lärarutbildningen i matematik. Vad tycker studenterna är viktigt? Påverkar de sociopolitiska intressena individen? Hur kan vi utveckla lärarutbildningen i matematik?

Iben Christiansen och Jill Adler

Jill Adlers prisföreläsning

Se föreläsningen: "From Mathematics and language to mathematical knowledge for teaching and back again: a (South African) research journey", som professor Jill Adler höll i samband med att hon tilldelades Svend Pedersen Lecture Award 2015.

Camilla Askebäck Diaz

NO och IKT, arbeta interaktivt och kollaborativt

Se föreläsningen: ”NO och IKT, arbeta interaktivt och kollaborativt” med Camilla Askebäck Diaz Ma/NO-lärare samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm

Kerstin Pettersson

Begreppsförmåga – en tröskel?

Se föreläsningen: ”Begreppsförmåga – en tröskel?” med Kerstin Pettersson, lektor i matematikämnets didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Filmen spelades in under Ma/NV-biennette 2015.

Cecilia Kozma och Eva Hartell

Experiment i undervisningen och dess bedömning

Se föreläsningen: ”Experiment i undervisningen och dess bedömning” med Cecilia Kozma föreståndare vid Vetenskapens Hus och Eva Hartell, doktorand vid KTH samt legitimerad lektor i grundskolan. Filmen spelades in under Ma/NV-biennette 2015.

Anna Nilsson och Veronica Jatko Kraft

Följ med algebran från förskoleklass till årkurs 9

Se föreläsningen: "Följ med algebran från förskoleklass till årkurs 9” med Anna Nilsson 1 – 7 Ma/Nv lärare och Veronica Jatko Kraft, lärare i Ma och NO för åk 4 – 9, båda är lärarutbildare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Filmen spelades in under Ma/NV-biennette 2015.

Per-Olof Wickman

Didaktik: lärares vetenskap

Se föreläsningen: ”Didaktik: lärares vetenskap” med Per-Olof Wickman professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Filmen spelades in under Ma/NV-biennette 2015.

Aula Magna

Ma/Nv-Biennette, öppningsanförande och panelsamtal

Öppningsanförande av utbildningsminister Gustav Fridolin, som talade om ”Tid för varje elev i en jämlik skola”. Därefter ett panelsamtal ”Fantastisk undervisning – det går!”.

Russell Tytler

Se föreläsningen: Learning science through constructing representations

Professor Russell Tytler tilldelades Svend Pedersen Lecture Award för år 2014, se prisföreläsningen här

Danie Barker

Daniel Barker beskriver undervisningskonceptet flipped classroom

Daniel berättar hur du kan förbättra din undervisning med hjälp av flipped classroom

Auli Arvola Orlander - Med kroppen som insats

Aulis föreläsning handlar om vilken kunskap om genus som blir tillgänglig till studenter i en högstadieklass

Torbjörn Tambour

Filmarkivet: Torbjörn Tambour - Historiska omöjligheter och samtal i matematikundervisningen

Hur visar man att något är omöjligt, det vill säga att ingen av kanske oändligt många tänkbara metoder fungerar?

Carl-Johan Rundgren

Filmarkivet: Carl-Johan Rundgren beskriver 'scientific literacy'

Hur ska vi göra för att utbilda nästa generation så de förstår vetenskapliga diskussioner i media

Kontakt

Prefekt
Tony Hansson
08-1207 6509
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Eva Norén
08-120 766 29
eva.noren@mnd.su.se

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati), hitta till oss

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Personal på MND