Samverkan

Äggkartongssymmetri

Utomhusmatematik på universitetet för 300 skolbarn

Under en heldag fick drygt 300 skolelever i årskurs 2, 3 och 4 prova på matematikundervisning utomhus på Frescati. Det var lärarstudenter som fått i uppdrag att planera utomhusmatematik och sedan genomföra den praktiskt med skolbarnen.

Universitetet

Aktuell samverkan

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samverkar med det omgivande samhället på olika sätt. Här kan du ta del av exempel på samarbeten där MND medverkar

Sjöhistoriska

Samarbete med Sjöhistoriska museet

Projekt ”Verktyg för museipedagogers professionsutveckling” som leds av Jesús Piqueras universitetslektor vid MND, har i samarbete med Sjöhistoriska museet utvecklat och testat ett skolprogram ”Hur kan museets samlingar stimulera till språkundervisning?”

Filmer

Filmarkiv

Filmade föreläsningar, intervjuer och panelsamtal från MND.