Fler samverkansartiklar

Nationell forskarskola i didaktik för lärare i naturvetenskap

Stockholms universitet söker en skolhuvudman och en lärare som är intresserade av att delta i den Nationella forskarskolan i didaktisk modellering för lärare i naturvetenskap (NaNo). Hösten 2014 startar en forskarskola för yrkesverksamma lärare och förskollärare i naturvetenskapsämnenas didaktik.

Astrid Pettersson

Vad kan skolor och lärare ha för nytta av PISA?

På karriärdagen för lärarstudenter pratade Professor Astrid Petterson om vilken nytta skolor och lärare kan ha av PISA. Astrid föreslog studenterna att se på PISA som man ser på forskning - nyfiket ta del av resultatet och omvandla det till egen praktik.

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A
114 18 Stockholm
(Arrheniuslaboratorierna hus E, Frescati)

Postadress:
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-1207 6570
E-post: registrator@mnd.su.se

Ledning

Prefekt
Bengt-Olov Molander
08-1207 6622
prefekt@mnd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Karim Hamza
08-1207 6606
karim.hamza@mnd.su.se