Utomhusundervisning
 
 

Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik bedrivs forskning och forskarutbildning i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom matematikämnets didaktik är forskningen inriktad mot bland annat bedömning, kunskapsutveckling, mångkulturalitet och tekniska hjälpmedel. Inom naturvetenskapsämnenas didaktik är forskningen inriktad mot bland annat lärandeprocesser, läroplansteoretiska frågor kring allmänbildning, frågor om språk och naturvetenskap, utvärdering och undervisningsmetoder samt lärande om hållbar utveckling.

För mer information se Utbildning på forskarnivå

Kontaktperson/studierektor: Eva Norén - eva.noren@mnd.su.se