Vid vår institution finns lärare med bred ämnesövergripande kompetens, liksom lång och väl dokumenterad erfarenhet, både vad gäller undervisning och forskning, som riktar sig mot yngre barns utforskande och lärande i matematik och naturvetenskap.


Kontakt uppdragsutbildning

 
Utomhusdidaktik
 
 

Kompetensutveckling, fortbildning och studiedagar NO
Auli Arvola Orlander
Studierektor naturvetenskapsämnenas didaktik
auli.arvola.orlander@mnd.su.se
08-1207 6596

Kompetensutveckling, fortbildning och studiedagar Matematik
Susanne Ekström
Studierektor matematikämnets didaktik
susanne.ekstrom@mnd.su.se
08-1207 6599

 

Aktuell samverkan vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Övriga kontakter på Stockholms universitet