När man söker jobb är ett brett kontaktnät en bra grund att utgå från. Genom alumnnätverket, nätverket för före detta studenter vid Stockholms universitet, kan du hålla kontakt med dina kursare, knyta kontakt med yrkesverksamma alumner och samtidigt hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och utbildning vid universitetet.

Varför ska du gå med i SU Alumni?

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Kunskap

  • inbjudningar till föreläsningar och seminarier.
  • universitetets digitala nyhetsbrev 10 gånger per år.
  • tillgång till aktuell kunskap och nya forskningsresultat

Nätverk

  • inbjudningar till återträffar och andra arrangemang.
  • möjlighet att söka upp och återknyta kontakten med kursare.

Karriär

  • starta-eget-rådgivning och möjlighet till kostnadsfri kontorsplats på SU Innovation
  • karriärsstöd och information om lediga tjänster1
  • arbetsmarknadsinformation

Samarbetsmöjligheter


Är du intresserad av en mer aktiv kontakt med universitetet? Det finns många möjligheter till samarbete med Stockholms universitet genom studentprojekt, forskning och entreprenörsskap.

Studiebesök - Det är mycket uppskattat om du och dina kollegor vill ta emot en grupp studenter och berätta om arbetsplatsen och ert arbete.

Praktik - Behöver din arbetsplats stöd under en period? Ta emot en praktikant och låt denne bistå er i kvalificerade arbetsuppgifter.

Uppsatsarbete - Har ni en frågeställning på din arbetsplats som ni inte själva hinner undersöka? Ta hjälp av en student på grund- eller avancerad nivå.

Föreläsare - Har du spetskompetens inom ett ämne, eller arbetslivserfarenheter att berätta om? Anmäl ditt intresse som föreläsare eller seminarieledare

Forskningssamarbete - Din organisation kan delta i forskningsprojekt som möter era kunskapsbehov. Universitetet kan även bistå i att söka extern finansiering.

Entreprenörskap - SU innovation stödjer alumner, studenter och forskare i företagande. Du får stöd för att förverkliga din idé. Här behövs även regelbundet mentorer, rådgivare och partners.

Rekrytering - Kontakta  gärna Stockholms universitet när din arbetsplats behöver rekrytera nya medarbetare, så hjälper vi er att nå rätt målgrupp.

Donation - Du eller din organisation kan donera medel till exempelvis ett ämne eller en institution som du känner engagemang för.