Allmän information

Du som är VFU-handledare inom följande program eller ämnen kan här finna information om den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenter inom följande utbildningar har Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik som sin hemvist:

Det betyder att du ska vända dig till denna institution för frågor kring VFU-kurserna men också med frågor om handledarskap. Har du frågor om handledarutbildningar, VFU-seminarier eller önskar kontakt angående ditt handledarskap inom våra utbildningar, kontakta vfu@mnd.su.se eller kursansvarig för VFU- kursen (se vidare under Kurshemsidor).

Kursplaner och kurslitteratur

Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik använder vi oss av Kurshemsidor. På dessa finner du kursernas schema, kursplan, kursbeskrivning samt information om kursledare, kurslärare och kursadministratör.

Handledarutbildning för VFU-handledare

Stockholms universitet ger även kurser i handledning och professionsutveckling som riktar sig till dig som är yrkesverksam lärare och som har eller kommer att få ett handledaruppdrag inom VFU.

Introduktion i VFU-bedömning