Verksamhetsförlagd utbildning

Samverkan VFU, studenter
Elever och lärarstudent

Ny VFU-modell med VFU-kluster

Stockholms universitet kommer med start 2019 att gradvis gå över till en ny VFU-modell med VFU-kluster. Ett kluster är en organisatorisk plattform för att möjliggöra VFU av hög kvalitet i närmare samverkan mellan lärosäte och skolverksamhet.

Student VFU

Information för VFU-handledare

Du som är VFU-handledare kan här hitta information om programmet i stort men särskilt information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där du som handledare är en viktig samarbetspart.

Natalie

Samverkansprojekt om programspecifika VFU-skolor

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och ett antal skolor i Sollentuna har startat samverkansprojektet ”Programspecifika VFU-skolor, för ökad professionsanknytning i lärarutbildningen och stimulans till utveckling i skolan.”

Kontakt

VFU-studierektor

Veronica Flodin
e-post: vfu@mnd.su.se

VFU-portfölj
VFU för studenter