Utbildning

Utbildningar på MND

Program & kurser - för dig som funderar på att söka utbildning
Vi utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi från förskola till gymnasiet. Institutionen erbjuder även fristående kurser, magister-, master- och forskarutbildning samt genomför uppdragsutbildningar inom lärarlyftet. Om våra utbildningar:

Utbytesstudier/VFU-utomlands
Vet du att du kan läsa en del av din utbildning utomlands? Du läser då vid ett utländskt lärosäte som Stockholms universitet har utbytesavtal med. En annan möjlighet är att göra en VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning) på en grund- eller gymnasieskola utomlands.

Studieinformation - för dig som är antagen till program eller kurs
Här hittar du allt du behöver veta om ditt program eller kurs, så som: kurshemsidor, kursvärderingar, studiegång för ditt program, VFU, blanketter, studiehjälp med mera.

Efter studierna
När du är klar med din lärarutbildning så ligger många vägar ligger öppna för dig. Läs om internationellt arbete, karriär, lön och se filmade intervjuer med lärare i skolan.

Bandet klipps

Två intresseväckande utställningar om lärande för hållbar utveckling

Studenter och lärare på grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 ordnade en gemensam utställning på MND inom kurserna: ”Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II” och den valbara kursen ”Naturorienterande ämnen och teknik för 4-6”.

Daniel Vulic

Bästa examensarbete i matematikdidaktik 2018 till lärarstudent vid Stockholms universitet

Daniel Vulic som våren 2018 tog examen från Grundlärarprogrammet F-3 vid Stockholms universitet har tilldelats Göran Emanuelssons-stipendiet för bästa examensarbete inom matematikdidaktik.