Utbildning

Utbildningar på MND

Program & kurser
Vi utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi från förskola till gymnasiet. Institutionen erbjuder även fristående kurser, magister-, master- och forskarutbildning samt genomför uppdragsutbildningar inom lärarlyftet. Om våra utbildningar:

Utbytesstudier/VFU-utomlands
Vet du att du kan läsa en del av din utbildning utomlands? Du läser då vid ett utländskt lärosäte som Stockholms universitet har utbytesavtal med. En annan möjlighet är att göra en VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning) på en grund- eller gymnasieskola utomlands.

Studieinformation
Här hittar du som är student information om kurshemsidor, kursvärderingar, studiegång för ditt program, VFU, blanketter, studiehjälp, IT tjänster för studenter med mera.

Efter studierna
När du är klar med din lärarutbildning så ligger många vägar ligger öppna för dig. Läs om internationellt arbete, karriär, lön och se filmade intervjuer med lärare i skolan.

Varierande omdömen om universitetets lärarutbildningar

Under 2018 har landets alla förskollärar- och grundlärarutbildningar utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Drygt hälften av de utvärderade utbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet.

Läs hela artikeln på Lärarutbildningsportalen

Daniel Vulic

Bästa examensarbete i matematikdidaktik 2018 till lärarstudent vid Stockholms universitet

Daniel Vulic som våren 2018 tog examen från Grundlärarprogrammet F-3 vid Stockholms universitet har tilldelats Göran Emanuelssons-stipendiet för bästa examensarbete inom matematikdidaktik.