Geovetenskapens hus
Geovetenskapens hus

 

Här träffar du oss

Du träffar studievägledare från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) både i Södra huset och i Geovetenskapens hus, U.

I Södra huset informerar MND i första hand om Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6, i Geovetenskapens hus svarar vi på frågor om  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för dig som vill bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

I södra huset kan du också gå på prova på-föreläsningar.
Kl 15.00-15.30 i Hörsal 9, hus D kommer lärare från oss att ha  prova på-föreläsningen:
Experiment – skapar nyfikenhet i NO-undervisningen

 

Hitta till universitetsområdet Frescati

  • T-bana röd linje till “Universitetet”
  • Buss 50 eller 540 till “Universitetet södra” eller “Universitetet norra”
  • Roslagsbanan till “Universitetet”

 

Välkommen på Öppet hus!

Studenthuset och södra huset
Studenthuset och södra huset