Geovetenskapens hus
Geovetenskapens hus

 

Här träffar du oss

Du träffar studievägledare från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) både i Södra huset och i Geovetenskapens hus, U.

I Södra huset informerar MND i första hand om Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6, i Geovetenskapens hus svarar vi på frågor om vårt ämneslärarprogram och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

 

Hitta till universitetsområdet Frescati

  • T-bana röd linje till “Universitetet”
  • Buss 50 eller 540 till “Universitetet södra” eller “Universitetet norra”
  • Roslagsbanan till “Universitetet”

 

Välkommen på Öppet hus!

Studenthuset och södra huset
Studenthuset och södra huset