Fristående kurser, grundnivå

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder kurser både för dig som redan är lärare och för dig som är intresserad av lärande i matematik och naturvetenskap.

 

Fristående kurser, avancerad nivå

Våra fristående kurser på avancerad nivå ger dig möjlighet att komplettera din utbildning på kandidat-, magister- och masternivå. Kurserna kräver vissa förkunskaper, dessa definieras i kursplanen för varje kurs. Studier på avancerad nivå kräver dock alltid utbildning på grundnivå som omfattar minst 120 högskolepoäng.