Fristående kurser, grundnivå (breddningskurser)

Fristående kurser, avancerad nivå (fördjupningskurser)

 

Fristående kurser, grundnivå

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder kurser både för dig som redan är lärare och för dig som är intresserad av lärande i matematik och naturvetenskap.

 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: geometri och mätande, 7.5 hp (UM3008)

Grundnivå, campusförlagd, dagtid, tisdagar

Inom grundläggande geometri diskuterar vi ämnets didaktik samt hur en förståelseinriktad och varierad undervisning kan bedrivas genom laborativt arbetssätt och problemlösning. Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i F-6 och vill fördjupa dina kunskaper i och om matematikundervisning.
Kursen läses till stor del på distans men består av 3 obligatoriska campusförlagda seminarium.

Gå direkt till antagning.se för att göra din anmälan:

Läs mer om kursen och anmäl dig via Kurser och program vid Stockholms universitet:

 

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband, 7.5 hp (UM3009)

Grundnivå, campusförlagd, dagtid kl. 13-18, måndagar

Kursen behandlar matematikområdena grundläggande algebra respektive samband och förändring med utgångspunkt i problemlösning och att upptäcka mönster respektive samband. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med problemlösning och olika laborativa materiel. Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i F-6 och vill fördjupa dina kunskaper i och om matematikundervisning.
Kursen läses till stor del på distans men består av 3 obligatoriska campusförlagda seminarium.

Gå direkt till antagning.se för att göra din anmälan:

Läs mer om kursen och anmäl dig via Kurser och program vid Stockholms universitet:

 

 

Fristående kurser, avancerad nivå

Våra fristående kurser på avancerad nivå ger dig möjlighet att komplettera din utbildning på kandidat-, magister- och masternivå. Kurserna kräver vissa förkunskaper, dessa definieras i kursplanen för varje kurs. Studier på avancerad nivå kräver dock alltid utbildning på grundnivå som omfattar minst 120 högskolepoäng.

Samtliga kurser på avancerad nivå kan läsas som separata enheter.

 

Bedömning och betygssättning i matematik, 7.5 hp, (UM7103)

Avancerad nivå, campusförlagd, kvartsfart. Information om veckodag med mera, se nedan.

Betyg och bedömning belyses ur olika perspektiv med utgångspunkt i beprövad erfarenhet, aktuell forskning och teorier om kunskapsbildning, bedömning och betygssättning i matematik.

Kursen ges på kvartsfart under hela terminen. Den är campusförlagd med schemalagd undervisning i normalfallet förlagd till torsdagar kl 15.15-18.00 ungefär varannan vecka. Kursen kan läsas parallellt med Diskursanalys i matematik och naturvetenskap.

Gå direkt till antagning.se för att göra din anmälan:

Läs mer om kursen och anmäl dig via Kurser och program vid Stockholms universitet:


Diskursanalys i matematik och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp, (UM8008)

Avancerad nivå, campusförlagd, kvarstfart.  Information om veckodag med mera, se nedan.

Kursen behandlar olika diskursiva teorier och diskursanalytiska metoder och som används inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Kursen behandlar även olika typer av forskningsfrågor och olika sätt att söka svar på dessa frågor inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursen ges på kvartsfart under hela terminen. Den är campusförlagd med schemalagd undervisning i normalfallet förlagd till torsdagar kl 15.15-18.00 ungefär varannan vecka. Kursen kan läsas parallellt med Bedömning och betygssättning i matematik eller Undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling.

Gå direkt till antagning.se för att göra din anmälan:

Läs mer om kursen och anmäl dig via Kurser och program vid Stockholms universitet:


Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7.5 hp (UM7050)

Avancerad nivå, distans med campusträffar, halvfart. Information om veckodag för campusträffar med mera, se nedan.

Kursen behandlar forskningsmetoder inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, inkluderande vanligt förekommande ansatser och datainsamlingsmetoder. Dessutom berörs vetenskapsteoretiska utgångspunkter för forskningsmetoder, forskningsetik, intersektionalitet och den historiska utvecklingen av forskningsmetodiska ansatser.

Kursen läses till stor del på distans men innefattar 3 obligatoriska campusförlagda seminarium. Dessa förläggs i normalfallet till torsdagar kl 15.15-18.00.

Gå direkt till antagning.se för att göra din anmälan:

Läs mer om kursen och anmäl dig via Kurser och program vid Stockholms universitet:

 

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7.5 hp (UM7051)

Avancerad nivå, halvfart. Information om veckodag för campusträffar med mera, se nedan.

Kursen behandlar ett urval av metoder för datainsamling och analys och konkretiserar metoderna i relation till relevanta ämnesdidaktiska problemställningar. Relationen mellan vetenskapsteoretiska och teoretiska perspektiv och olika forskningsmetodiska ansatser behandlas. Den ämnesdidaktiska forskningens möjligheter, begränsningar och roll i samhället diskuteras och kritisk granskning av forskning tränas. Kursen avslutas med utveckling av en synopsis till en forskningsplan för ditt självständiga arbete.

Kursen läses till stor del på distans men innefattar 3 obligatoriska campusförlagda seminarium. Dessa förläggs i normalfallet till torsdagar kl 15.15-18.00.

Gå direkt till antagning.se för att göra din anmälan:

Läs mer om kursen och anmäl dig via Kurser och program vid Stockholms universitet:

 

Undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7.5 hp (UM7124)

KURSEN ÄR INSTÄLLD!

Avancerad nivå, campusförlagd, kvartsfart. Information om veckodag med mera, se nedan.

Kursen behandlar undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar, specifikt kring etik/normer, argumentation/beslutsfattande och demokrati i anknytning till naturvetenskap och hållbar utveckling. Kursen visar också hur mål för dessa områden kan formuleras och organiseras. Utvärdering i relation till klassrummet som social arena och ur ett jämlikhetsperspektiv ingår också i kursen.

Kursen ges på kvartsfart under hela terminen. Den är campusförlagd med schemalagd undervisning i normalfallet förlagd till torsdagar kl 15.15-18.00 ungefär varannan vecka. Kursen kan läsas parallellt med Diskursanalys i matematik och naturvetenskap.