Kursbeskrivning

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematik relevant för undervisning i årskurs 7-9 samt ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och elevers lärande i matematik i relation till aktuell matematikdidaktisk forskning. Den matematiska delen av kursen behandlar problemlösning, algebra, analys, geometri och programmering. Med utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför planerar, genomför och prövar kursdeltagarna undervisningsaktiviteter på den egna skolan i åk 7-9 med fokus på valda delar av det centrala innehållet.  Genusaspekter, flerspråkighet och inkluderande förhållningssätt kopplade till matematik och matematikundervisning belyses. Kursen omfattar också bedömning i ämnet matematik i relation till skolans styrdokument. Med utgångspunkt i forskningen utvecklar deltagarna redskap för att planera och genomföra undervisning samt analysera elevers kunnande i matematik.


Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande.


Studietakt och studieform

Kursen läses på halvfart och är en kombination av distansstudier och campusförlagd undervisning. Den campusförlagda undervisningen utgörs av sex heldagsträffa/termin, jämnt utspridda över terminen. Mellan campusträffarna arbetar deltagarna med litteraturstudier och genomför uppgifter som ibland inkluderar egna undervisningsaktiviteter på den egna skolan.


Start- och slutdatum

Kursen startar 3 september 2018 och slutar 19 januari 2020.


Schemastruktur

Det är sex campusförlagda heldagsträffarna. Datum för dessa meddelas senare.


Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett: Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet II HT18 (34 Kb)
Ansökningsperiod: 2018-03-15 till 2018-04-16
Urval: Lottning

Sök här: Anmälan, kursplan med mera


Validering

Information kring validering har gått ut till alla antagna studenter via mail. För validering i "Del 2 - för VT19" behövs ett Anställningsintyg som styrker förvärvade kunskaper och färdigheter inom matematikämnets didaktik,  det digitala ifyllningsbara intyget hittar här: Anställningsintyg (44 Kb)

Gör så här:

  • Öppna den digitala blanketten och spara ner den på din dator.
  • Fyll i samtliga, för dig aktuella, ifyllningsbara fält (detta gör du alltså digitalt, direkt i PDF-filen som du sparat på din dator).
  • Spara din ifyllda blankett.
  • Skriv ut din ifyllda blankett och få den underskriven av din arbetsgivare.
  • Scanna och spara din underskrivna blankett med titeln ”Anställningsintyg (Förnamn) (Efternamn)”.
  • Ladda upp din sparade blankett i Valda då du gör din ansökan om validering.


Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildning: Beskrivning Matematik åk 7-9, 45 hp 2018 (153 Kb)

Kurskod: UMU206


Kontakt

Studievägledare Nadia Seneby eller studierektor Susanne Ekström

studievagledning@mnd.su.se

susanne.ekstrom@mnd.su.se