Kursbeskrivning

Kursen behandlar ämneskunskaper i teknik relevant för undervisning i årskurs 4-6 samt ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och elevers lärande i teknik i relation till skolans undervisningspraktik och aktuell teknikdidaktisk forskning. Det ämnesinnehåll som behandlas i kursen har sin utgångpunkt i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr 11. I kursen behandlas mekanismer, hållfasthet, elektriska kopplingar, tekniska system och material. I kursen ingår även teknikutvecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser och modeller. Genusaspekter kopplade till teknik och teknikanvändning belyses samt hur IT och varierade arbetssätt och arbetsformer kan användas i teknikundervisningen. Kursen omfattar också bedömning och betygssättning i ämnet teknik i relation till skolans styrdokument. Inom ramen för kursen utvecklar deltagarna en teknikdidaktisk plattform för den egna skolan i syfte att få ett arbetsverktyg för att planera, genomföra och utvärdera teknikundervisning.


Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Studietakt och studieform

Kursen läses på kvartsfart och är en kombination av distansstudier och campusförlagd undervisning. Den campusförlagda undervisningen utgörs av totalt fem heldagsträffar, jämnt utspridda över terminen. Mellan campusträffarna arbetar deltagarna med litteraturstudier och genomför uppgifter som ibland inkluderar egna undervisningsaktiviteter på den egna skolan.


Start- och slutdatum

Kursen startar 3 september 2018 och slutar 20 januari 2019.


Schemastruktur

De fem campusförlagda heldagsträffarna, ca 1 dag/månad, är förlagda till onsdagar. Datum för dessa meddelas senare.


Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett: Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet II HT18 (34 Kb)
Ansökningsperiod: 2018-03-15 till 2018-04-16
Urval: Lottning

Sök här: Anmälan, kursplan med mera


Kontakt

Vid frågor om kursen, kontakta Eva Björkholm, KTH

evabjork@kth.se
 

Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildning: Beskrivning Teknik åk 4-6 HT18 (253 Kb)

Kurskod: UMU220