Allmänt om behörighet

Hur vet jag om jag får delta i Lärarlyftet II?
Du kan delta om du är tillsvidareanställd eller visstidsanställd lärare med behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i ett ämne där du saknar ämnesbehörighet.

Får jag delta i Lärarlyftet II om jag har läst kurser inom Lärarfortbildningen tidigare?
Ja.

Måste jag vara tillsvidareanställd för att kunna delta i Lärarlyftet II?
Nej, både visstidsanställda och tillsvidareanställda lärare med behörighetsgivande examen och fritidspedagoger med en examen som är inriktad mot fritidshem kan delta.

Kan jag delta i Lärarlyftet II om jag vill utöka min behörighet i ett ämne utan att jag undervisar i det?
Nej, regeringen har beslutat att endast den som undervisar i ett ämne där behörighet saknas kan delta. Dessutom krävs en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet. 

Behörighet till kurser vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND

Kräver vissa av kurserna inom Lärarlyftet II någon ytterligare behörighet (utöver lärarexamen och skolhuvudmannens godkännande)?
Ja. De kurser som startar på ett poängantal över 1, exempelvis Matematik för skolår 7-9 (31-45 hp) kräver att du sedan tidigare har 30 hp i matematik. De kurser som går från 1 hp och uppåt, exempelvis Matematik för skolår F-3 (1-30 hp), kräver inte det. Information om vad som krävs för respektive kurs hittar du i Stockholms universitets webbkatalog.

Jag är 1-7-lärare i matematik och NO och undervisar i matematik i år 7-9.Vilken kurs inom lärarlyftet kan jag läsa för att få behörighet upp till årskurs 9?
En generell rekommendation är kursen Matematik för lärare åk 7-9, 16-45 hp, eftersom din utbildning innehåller 22,5 hp matematik. HT12 ges dock inte kursen om 16-45 hp, däremot ges den kurs som omfattar 31-45 hp. Detta innebär att du först behöver komplettera med 7,5 hp matematik (fristående kurs) för att sedan kunna läsa paketet om 31-45 hp inom LLII.

Alternativet till LLII är att läsa fristående kurser. För rådgivning när det gäller fristående kurser, kontakta studievagledning@mnd.su.se

Anmälan

Hur går det till om jag vill delta i Lärarlyftet II?
Du kan prata med din rektor för att undersöka vilka möjligheter som finns. Sen beslutar huvudmannen (kommunen eller den fristående skolan) om du får delta i Lärarlyftet II.

Hur ansöker jag till en kurs inom Lärarlyftet II?
Du ansöker via antagning.se mellan 15 mars – 15 april inför höstterminer och mellan 15 september och 15 oktober inför vårterminer. Det går i regel också att göra en sen anmälan.

Hur hittar jag rätt kurs att anmäla mig till?

Under varje kurs finns en länk till webbkatalogens information om just den kursen. Om du i webbkatalogen klickar på knappen ”Ansökan” flyttas du direkt till antagning.se och till kursanmälan för aktuell kurs.

Behöver jag bifoga någonting till min ansökan?
Ja. Du behöver alltid skicka in ett intyg om skolhuvudmannens godkännande. Sedan behöver du på antagning.se kontrollera dina meriter och se till att din lärarexamen samt eventuella behörighetsgivande kurser finns med bland meriterna. Finns någonting inte med behöver du även bifoga detta. 

Övriga frågor

Kan jag läsa reguljära kurser från ett lärosäte i Lärarlyftet II?
Nej. Du kan endast läsa Skolverkets köpta kurser.

Hur kan jag göra för att utöka min ämnesbehörighet om min kommun (eller fristående skola) säger nej till min önskan att delta i Lärarlyftet II?
Då kan du inte delta i Lärarlyftet II. Du kan vända dig till den institution som ansvarar för kurser inom aktuellt ämne/ämnesområde för att undersöka om de har kurser inom sitt ordinarie kursutbud som passar för dig. Kurserna inom Lärarlyftet II kommer bara täcka en del av behovet som Sveriges lärare har av fortbildning för utökad ämnesbehörighet.

För rådgivning när det gäller fristående kurser för behörighet inom matematik eller naturorienterande ämnen – kontakta studievagledning@mnd.su.se

Kan jag läsa hur många poäng jag vill inom Lärarlyftet II?
Om din arbetsgivare och du är överens om att du ska delta i Lärarlyftet II, så kan du kan läsa precis så många poäng som du behöver för att kunna söka utökad behörighet för undervisning i ämnet.