Program

Sen anmälan till HT-2019

Till våra magister- och masterprogram samt vissa av våra fristående kurser går det att göra en sen anmälan från och med den 15 juli. Du ansöker som vanligt på antagning.se

Läs mer om:

Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram är en sammanställning av olika kurser som leder fram till en examen. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik erbjuder ett flertal program: