i matematik och naturvetenskapliga ämnen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp eller 300 hp

 

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurser 7-9. Utbildningen ger dig goda kunskaper inom tre ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.


Film - Ola hittade sitt drömjobb
Att förstå tekniken bakom hur saker och ting fungerar gör att Ola uppskattar allt ännu lite mer. Som lärare i teknik är det något han vill föra vidare.
Se filmen med Ola - för det vidare (1:49 min.)

 

Ämneslärarprogrammets innehåll

Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Här kan du läsa mer om programmets studiegång

 

Vad blir du?

Som ämneslärare mot 7-9 blir du lärare i tre ämnen i årskurs 7-9. Med din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen samt gymnasiet i ditt huvudämne . Inom utbildningen läser du först din ämnesinriktning och därefter den utbildning som gör dig behörig som lärare.

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå, en kandidatexamen samt en masterexamen i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik (om du läser 300 hp).


Mer information

Efter studierna - karriär, jobb utomlands, lön