i matematik och naturvetenskapliga ämnen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300 hp

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i gymnasieskolan. Det ger dig goda kunskaper inom två ämnen samt den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.

 


Film - Simon hittade sitt drömjobb
Simon får små kickar på jobbet varje dag. Som lärare i biologi får han jobba med det som intresserar honom och han får dessutom dela med sig av det.
Se filmen med Simon - för det vidare (1:46 min)


Ämneslärarprogrammets innehåll

Förutom kurser inom dina ämnen och ämnesdidaktik läser du kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat behandlar teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs på en skola.

Här kan du läsa mer om programmets studiegång

Vad blir du?

Som ämneslärare mot gymnasieskolan blir du lärare i två ämnen på gymnasiet. Du får även behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i dessa ämnen. Inom utbildningen läser du först din ämnesinriktning och därefter den utbildning som gör dig behörig som lärare.

Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen på avancerad nivå, en kandidatexamen samt en masterexamen i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik.

Mer information

Efter studierna - karriär, jobb utomlands, lön

 

Intervju med Linda som går på ämneslärarprogrammet

Linda Holmberg pluggar till ämneslärare i kemi och matematik.

Läs intervjun med henne