De tre första åren av utbildningen består av studier i två ämnen, 90 hp vardera.

De följande två åren i utbildningen består av 30 hp verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp självständigt arbete samt 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). UVK behandlar centrala delar ur lärarutbildningen som är viktig för alla lärare, exempelvis sociala relationer, bedömning och konflikthantering.

Studiegång - termin för termin

För mer specifik information om de olika kurser som ingår i programmet samt studiegång termin för termin, se studiegång ämneslärare gymnasiet