Linda Holmberg, ämneslärarstudent. Foto: Ann Fridell
Linda Holmberg, ämneslärarstudent. Foto: Ann Fridell

Linda visste tidigt att hon ville bli lärare.
- Jag har alltid trivts i skolans värld och känt att jag platsar bra som lärare, säger Linda.
Att hon satsade just på att bli kemi- och matematiklärare beror på att hon själv hittade de ämnena i gymnasiet.
-Jag kände att det är ju det här jag ska syssla med, säger hon.

Lärarutbildningen har givit Linda både breda och djupa ämneskunskaper. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ute i skolan har varit ett bra sätt att få prova på det verkliga arbetslivet, tycker Linda.
- Jag har varit på både högstadiet och gymnasiet under VFU:n, gymnasiet är där jag trivs bäst, berättar hon.

Under de två sista åren på programmet ligger fokus, förutom VFU, på didaktik och pedagogik.
-Det har varit givande, i didaktik har inriktningen varit på undervisning i mina ämnen, vilket har känts bra och relevant. En av de viktigaste sakerna jag lärt mig under utbildningen är hur jag själv fungerar som lärare, säger Linda. 

Linda ser fram emot att snart börja sin yrkesbana som ämneslärare.
- Jag vill skaffa mig nya erfarenheter, känna mig säkrar som lärare och fortsätta att utvecklas, avslutar hon.