i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9, 270-300 hp eller gymnasieskolan, 300 hp

 

Ingen antagning kommer ske till programmet HT 2020. Utbildning till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen kommer läggas upp på annat sätt.

För att bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen studerar du först dina ämnen på ett kandidatprogram. Därefter kan du söka en påbyggnadsutbildning för att bli lärare. Du kan välja att läsa till lärare i grundskolans årskurser 7-9 eller till gymnasielärare.

De här kandidatprogrammen går att välja:

  • Biologi
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik

För mer information:

Kandidatprogrammet på Fysikum. Ifall du är intresserad av att bli lärare i fysik och matematik.
(Du kommer till Fysikums webb)

Kandidatprogrammet på Institutionen för biologisk grundutbildning. Ifall du är intresserad av att bli lärare i biologi och något av ämnena geografi, kemi eller matematik.
(Du kommer till Institutionen för biologisk grundutbildnings webb)

Kandidatprogrammet på Kemiska sektionen. Ifall du är intresserad av att bli lärare i kemi och matematik.
(Du kommer till Kemiska sektionens webb)

Kandidatprogrammet på Matematiska institutionen. Ifall du är intresserad av att bli lärare i matematik.
(Du kommer till Matematiska institutionen.)

Påbyggnadsutbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskapoch teknik
(Du stannar kvar på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik webb)

 

Lärarutbildningsportalen

Du hittar mer information om utbildning till ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen på:

 

Redan student på Ämneslärarprogrammet

Är du redan antagen till Ämneslärarprogrammet HT2019 eller tidigare så hittar du information om ditt program här: