Programmet leder till två examina: du blir både civilingenjör och gymnasielärare i Matematik och något av ämnena Fysik, Kemi, Teknik med inriktning mot IKT eller Teknik med inriktning mot Energi och miljö.

Dina ämneskurser läser du vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), delvis tillsammans med andra civilingenjörsutbildningar, medan du läser generella lärarkompetenser och ämnesdidaktik vid Stockholms universitet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU, 30 hp) är förlagd till gymnasieskolan men också till andra utbildningsmiljöer, till exempel science centers och museer.

Mer information

Här hittar du information om:

Kontakt

Info-Center vid Kungliga Tekniska Högskolan
E-post: utbildning@kth.se
Telefon: 08-790 80 00
Kungliga Tekniska Högskolan