med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp

FÖR NÄRVARANDE PLANERAS INGEN NY ANTAGNING TILL DENNA PROGRAMPROFIL


Tycker du att döva och hörselskadade barns utbildning är viktig? Tycker du om att jobba med människor i en teckenspråkig tvåspråkig miljö? Då ska du söka till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning!

Utbildningen ger dig den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa döva och hörselskadade elever som är teckenspråkiga tvåspråkiga. Utbildningen ger en yrkesexamen som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Läs vad Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) skriver om programmet: Stockholms universitet satsar på tvåspråkig undervisning

Till:


Behörighet för antagning till utbildningen

För att kunna bli antagen till den här utbildningen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Teckenspråksfärdighet i svenskt teckenspråk är ett av förkunskapskraven inom särskild behörighet. Läs mer på:

 

Programmets innehåll

Att gå på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning innebär att du får kunskaper inom ämnena svenska, engelska, matematik samt ett valbart ämne. Du kommer också att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, som behandlar bland annat teorier om lärande, specialpedagogik, skoljuridik och sociala relationer.

Teckenspråkigt tvåspråkigt perspektiv på lärande och undervisning genomsyrar hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, kommer att genomföras i en teckenspråkig tvåspråkig skola.

Det centrala i utbildningen är alltså att du får goda kunskaper i teckenspråkig tvåspråkig ämnesundervisning, både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer på:


Verksamhetsförlagd utbildning i teckenspråkig tvåspråkig skolmiljö

Grundlärarutbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som innebär att du deltar i en skolas vardag. Under VFU:n får du möjlighet att praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper samt öva förmågor som är viktiga i rollen som lärare.

VFU inom grundlärarprogrammet med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning kommer att genomföras på specialskolor eller andra skolformer där teckenspråkig tvåspråkig undervisning bedrivs. Läs mer på: