FÖRNÄRVARANDE PLANERAS INGEN NY ANTAGNING TILL DENNA PROGRAMPROFIL

Till utbildningsplanen

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 h