Kurser inom Grundlärarprogrammet F–3 som ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Termin 1:
UM2201 Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning, 7,5 hp

Termin 3:
UM2202 Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Taluppfattning och aritmetik, 7,5 hp
UM2203 Matematik III för grundlärare årskurs F-3: Rumsuppfattning och geometri, 7,5 hp

Termin 4:
Naturvetenskap och teknik I, 15 hp

Termin 5:
Matematik IV för grundlärare årskurs F-3, 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik II, 15 hp (valbar kurs)
 

 

Kurser inom Grundlärarprogrammet F–3 som ges av Institutionen för språkdidaktik

Kurssidor vid Institutionen för språkdidaktik