Ungdomar i tredjeklass vid tavla
Foto: Eva Dalin
 

 

Beskrivning av utbildningen

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år. Du får redskap för att stödja dem i sitt lärande och i sin utveckling. Du får goda kunskaper inom ämnen där läsande och skrivande samt elevers lärande i matematik står i centrum. Teorier om lärande genomsyrar utbildningen bland annat genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande.

Under utbildningen kommer du att få lära dig om förutsättningar och organisation för undervisning och lärande. Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra och följa ditt eget och elevernas lärande, exempelvis genom pedagogisk dokumentation liksom för att bedöma och utveckla lärprocesser i skolans olika ämnen – helt i linje med grundskolans nya läroplan, Lgr 11.

Du kommer att läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är obligatorisk för alla blivande lärare. UVK innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket och du får studera skolan som pedagogisk och didaktisk miljö för barn/elever och lärare.

Grundlärarutbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att du deltar i en skolas vardag. Under VFU:n får du möjlighet att praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper samt öva förmågor som är viktiga i rollen som lärare.

Utbildningen har nära koppling till forskning inom olika ämnesdidaktiska områden. Grundlärarprogrammet omfattar 240 hp och kan efter en termins påbyggnadsstudier ge behörighet till forskarutbildning i ämnesdidaktik.

Denna inriktning är en av tre inriktningar inom grundskollärarprogrammet. Inom programmet finns även en inriktning mot fritidshem samt en inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurser 1–3.

Allmän information om grundlärarprogrammet

Studierna på SU

Har du har frågor om hur det är att studera till lärare egentligen? Då kan du besöka sajten http://su-egentligen.se/ och tala med någon som vet. Jenny som är grundskollärare 4-6 svarar på dina frågor.

Mer om läraryrket

Du kan även lära dig mer om läraryrket på skolverkets för det vidare sajt. Stockholms universitet och KTH har dessutom i samarbete skapat en sajt där vi berättar närmare om läraryrket med inriktning mot naturvetenskapämnena, matematik och teknik.

 

Lyssna på Ola Kölgren som läser till grundskollärare med inriktning på matematik och naturkunskap

 
 

 

Kurser och upplägg

Utbildningsplan (213 Kb)
Studiegång för antagna från och med våren 2012

Ansökan och behörighet

Behörighet
Områdesbehörighet 6b.
Detta innebär: Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Ansökan
Välkommen med din anmälan till Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 med start HT14. Ansöker gör du via Antagning.se senast den 15 april. Anmälan öppnar den 17 mars 2014.


 

Kontakt

För mer information, kontakta institutionens studievägledning