med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

 


Vill du utmana barns tänkande och få möjlighet att arbeta i ett av samhällets viktigaste yrken? Bli grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6! En grundlärarexamen vid universitetet ger dig en mycket eftertraktad akademisk yrkesexamen på dagens arbetsmarknad där efterfrågan på utbildade lärare är stor.

På grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs 4–6 får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år.  Du får goda kunskaper inom ämnen där läsande och skrivande samt elevers lärande i matematik står i centrum. Teorier om lärande genomsyrar utbildningen bland annat genom estetiska uttryckssätt, utforskande och experimenterande.

Se filmen "Våga vara nyfiken" (2:05 min). Lars Forsberg, som är lärare och ansvarig för grundlärarprogrammet 4-6, berättar om programmet.

 

Anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 startar höstterminer och vårterminer. Välkommen med din ansökan mellan 15 mars - 15 april inför höstterminen, och  mellan 17 september - 15 oktober inför vårterminen!

Till anmälan (här hittar du även utbildningsplan):

 

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

 • Engelska B
 • Matematik B
 • Naturkunskap A
 • Samhällskunskap A

Läs mer om:

 

Programmets innehåll

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) vilket innebär heltidsstudier under 4 år. Dessa ämnen/delar ingår i programmet:

 • Matematik 30 hp
 • Svenska 30 hp
 • Engelska 30 hp
 • Valbart ämne/ämnesområde 30 hp (naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, bild, musik eller idrott & hälsa)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp, mer information om VFU nedan
 • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp, UVK innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket och du får studera skolan som pedagogisk och didaktisk miljö för barn/elever och lärare
 • Självständigt arbete 15 hp på grundnivå
 • Självständigt arbete 15 hp på avancerad nivå

 

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är viktig del i lärarutbildningen. Under VFU:n befinner du dig i en pedagogisk verksamhet i en kommun och deltar i skolans arbete.

Du får möjlighet att praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper samt öva förmågor som är viktiga i rollen som lärare. Under utbildningens gång deltar du alltmer aktivt i verksamheten allteftersom du får mer kunskaper och erfarenhet.  Utöver undervisning i klassrummet kommer du ta del av skolans övriga verksamheter.

De skolor som tar emot VFU-studenter är kommunala skolor och friskolor.

 

Mer information